Time Management: XDS

“If you want to make good use of your time, you’ve got to know what’s most important and then give it all you’ve got.” 
– Lee Iacocca

Elimineer, Delegeer en Systematiseer alles wat je energie en tijd kost.
Zo hou je ineens heel veel tijd over om waardevolle dingen te doen.
Dat waar jij goed in bent, oftewel jouw ‘zone of genius’.

Opdracht

Heb je de opdracht Time Management: Evaluatie al gedaan?
Dat geeft een realistisch beeld van al je taken en tijdsinvestering.
Download daarna hieronder het document om te starten.

Stap 1. Benoem alle taken die je in een week tijd uitvoert.

Stap 2. Per taak: Hoeveel procent van je gewerkte tijd kost deze taak?

Stap 3. Per taak: In welke categorie (type) taken valt dit?
1 is Administratief. Bijvoorbeeld offertes en facturen maken, schoonmaken,
2 is Technisch. Uitvoerende werkzaamheden zoals coachcalls, declareerbare uren, etc.
3 is Sales. Afspraken, nieuwe leads nabellen, netwerkbijeenkomsten.
4 is CEO. Dit is zijn de grote lijnen: business development, marketing, plannen maken, systematiseren en delegeren.

Stap 4. Hoeveel energie kost dit?
Een ‘+’ geeft energie
Een ‘=’ geeft en neemt evenveel.
Een ‘-‘ neemt energie.

Stap 5. X, D of S?
X is Elimineren.
D is Delegeren.
S is Systematiseren.

Stap 6. Wie gaat dit doen?
Alle taken met een ‘D’ wil je delegeren. Wie kan dit doen? Een specialist, een bureau, een stagiair, een virtual assistent?

En tot slot… Maak tijd in je agenda om taken te elimineren, te systematiseren en te delegeren.

Veel plezier!

Downloads & Bronnen